Destínase un total de 12.000 euros en premios para este certame.
Os premios establecidos, sen distinción de modalidade, son:

Primeiro Premio

5.000 euros

Segundo Premio

3.000 euros

Terceiro Premio

2.000 euros

ACCÉSITS

Dous accésits de 1000 euros cada un

O xurado poderá conceder accésits honoríficos se o considera oportuno, ou declarar deserto calquera dos premios