solicitude de reserva de espazos para actividades

    Se desexa realizar algunha actividade nas instalacións deste centro cultural debe cubrir e remitirnos o seguinte documento. Pregamoslle que sexa o máis concreto posible e que a solicitude a faga con antelación suficiente á data prevista de celebración.

    O responsable do ficheiro, Deputación Ourense, usará esta información para responder as solicitudes de contacto. Os datos enviados gardaranse en Centro Cultural Marcos Valcárcel Deputación Ourense. Podes poñerte en contacto connosco para rectificar ou suprimir estes datos se o desexas.