• 1. Aula Central
  • 2. Sala de xuntas
  • 3. Sala de titorías
  • 4. Oficinas
  • 5. Aula Progreso
  • 6. Salón de actos
  • 7. Aula Cruz Vermella