solicitude de reserva de espazos para actividades


 

Se desexa realizar algunha actividade nas instalacións deste centro cultural debe cubrir e remitirnos o seguinte documento.

Pregamoslle que sexa o máis concreto posible e que a solicitude a faga con antelación suficiente á data prevista de celebración.