matrícula da Escola de Artes e Oficios Deputación Ourense

Se desexa realizar o Curso 2019-2020 na Escola de Artes e Oficios da Deputación debe cubrir e remitirnos o seguinte documento.

ALUMNO

ENDEREZO

MATERIA

DATOS BANCARIOS

Autorizo a domiciliación dos recibos mensuais na conta nº:

PRÉGASE que no ingreso bancario figure como ordenante o nome do alumno que se matricula.

O responsable do ficheiro, Deputación Ourense, usará esta información para responder as solicitudes de contacto. Os datos enviados gardaranse en Centro Cultural Marcos Valcárcel Deputación Ourense. Podes poñerte en contacto connosco para rectificar ou suprimir estes datos se o desexas.