SERIES

SERIES

CHEMA PRADO

Chema (José María) Prado (Rábade, Lugo) é unha das personalidades máis relevantes da cinematografía española e cun gran prestixio internacional, despois de dirixir a Filmoteca Española por máis de 27 anos. A súa vida está vencellada inevitablemente á imaxe e nesta exposición, titulada Series, ofrece ao espectador catro escolmas desas series nas que se aglutinan os seus traballos.
Polaroids, Nada que perder, Ciudades e Infraganti son os catro eixos ao redor dos que circula esta exposición fotográfica coordinada por Andrés Mengs e que chega vencellada a unha nova edición do Festival de Cine de Ourense (OUFF).


  • ¡Compárteo!

Textos da exposición

Unha imaxe nunca está sola
Luis E. Parés
Todos sospeitamos que o destino de alguén que viviu entre libros é acabar escribindo un, tentar achegar-se, con mellor ou peor sorte, a algún dos seus mestres. Con todo, máis difícil é imaxinarse o destino de alguén que desenvolveu a súa vida vendo as imaxes que outros constrúen. Que sucede cando alguén se constituíu como suxeito que mira, como suxeito que recibe as imaxes doutro? Ese é o caso de Chema Prado. Os seus ollos viron desfilar millóns de fotogramas, miles de planos que outros ollos imaxinaron antes, centos de historias en movemento. Poucas persoas poden ter un coñecemento máis global, máis completo, deses cento e pico anos que leva existindo un artefacto máxico que se chama Cinema. E con todo, Chema foxe do enciclopedismo, do dato, da erudición estatística. Para él, expoñerse a unha imaxe, a unha fotografía, a unha película, é ante todo un acto de coñecemento desde a pel. É dicir, un modo de conmoverse, e desde esa conmoción, poder aprender.
Por iso, non nos estraña que Chema sentise a necesidade de crear imaxes, como unha prolongación da súa mente, da súa vida, diso que Flaubert denominou educación sentimental. É obvio que alguén que viviu rodeado de imaxes teña tantas imaxes no seu interior. Pero hai que preguntarse qué tipo de imaxes son esas que crea e recrea. Se miramos fixamente as súas fotografías, vemos como Chema sabe que unha imaxe sempre esconde outra no seu interior, que remite sempre a outra, que procrea á súa vez outras imaxes. Nas fotografías de Chema Prado é fácil atopase espellos, cristais, pantallas. Tamén é fácil atoparse sobreimpresións, fundidos, reencuadres. E tamén, está claro, é fácil atoparse a directores, a actrices, a cineastas que contribuíron a crear ese universo de imaxes ao que se debe, ao que Chema nunca deixou de achegar a súa sabedoría. É moi difícil mirar unha das súas fotografías e non recibir, subliminalmente, o eco doutra, o recordo dunha película, a evocación dun museo, coma se as súas fotografías fosen portas de entradas a un universo moito máis amplo, inalcanzable. Como aquelas bonecas rusas que en o seu interior esconden outras bonecas, as imaxes de Chema esconden outras imaxes. Por iso, hai que miralas varias veces, porque sempre parecerán distintas. Quizá ese sexa o destino de alguén que creceu entre imaxes: non poder deixar de mirar.·

Currículum do artista