PERVIVENCIA E ACTUALIDADE DE EDUARDO BLANCO AMOR. DEBUXOS DE SIRO E MOSTRA BIBLIOGRÁFICA (COLECCIÓN CARLOS LAÍÑO)

PERVIVENCIA E ACTUALIDADE DE EDUARDO BLANCO AMOR. DEBUXOS DE SIRO E MOSTRA BIBLIOGRÁFICA (COLECCIÓN CARLOS LAÍÑO)

SIRO LÓPEZ / CARLOS LAÍÑO

A Fundación Eduardo Blanco-Amor expón no Centro Cultural unha selección de caricaturas de Siro e unha ampla colección bibliográfica pertenecente a Carlos Laíño, ambas sobre este autor fundamental.


  • ¡Compárteo!

Textos da exposición

Di Siro: «E velaí nestes retratos, caricaturas e “visións” o Eduardo Blanco Amor que eu recordo. Nos que tentei afondar no seu interior, saiume o Blanco Amor entrañable, que me inspirara tanta tenrura. No conxunto destes deseños está o meu Eduardo Blanco Amor».

 

Dinos E.B-A.: “Siro está acostumado a esaxerar os rasgos da xente para facer dos retratos caricaturas; a súa caricatura é, afortunadamente para a nosa boa amizade, unha caricatura que quere parecerse de lonxe ao orixinal pero non é triste a pesar de que me fixo unha nariz pingona así de xudeu, pero bastante obxetiva.» (Intervención de Blanco-Amor no Círculo de Perlío, 1976).

 

  1. A Mostra bibliográfica (colección Carlos Laíño).

É esta a maior exposición bibliográfica sobre Eduardo Blanco-Amor que se ten realizado ata o momento. Mostra unha parte da colección de Carlos Laíño: «Son cerca de cincocentos volumes que compoñen o meu arquivo dos que só algúns deles forman parte desta exposición. Volumes que fun recadando dende hai case cincuenta anos. En canto á Fonoteca, moito do material son gravacións realizadas por min cunha gravadora de peto e dixitalizadas con posterioridade».

O propio Blanco-Amor da testemuña  da importancia do labor de creación da colección: «Para o meu querido amigo, Carlos Laíño, que con tanta bondade e intelixencia se ocupa da miña obra literaria».(Blanco-Amor, Ourense, abril de 1977).

Currículum do artista