O AMANTE DO PAPEL, CARTOGRAFIA DUNHA COLECCIÓN DE GRAVADO

O AMANTE DO PAPEL, CARTOGRAFIA DUNHA COLECCIÓN DE GRAVADO

Colectiva

Coleccionar é unha actividade que require tempo e aprendizaxe, che-gando a ser para moitas persoas unha forma de entender a vida. Sen dubida, para o noso coleccionista, O AMANTE DO PAPEL, é unha ma-neira de ver o mundo a partir desas obras que foi atesourando durante anos: unha colección de maís de 2.000 gravados e obra sobre papel, desde o seculo XV ao XX, desde Durero ou Piranessi a Picasso, Lam o Hartung, un amplio abanico de gustos, intereses e paixon polo coleccio-nismo.

 

Esta mostra plantexase a partir dunha selección de máis de corenta obras, que van permitir non só penetrar no universo dunha magnifica co-lección, senón establecer lecturas ao redor de capítulos que definiron a historia da arte: o renacemento, o barroco, o neoclasicismo, o postimpre-sionismo, a abstracción, o surrealismo… tratando de mostrar a ampli-tude, o gusto e os intereses de quen a creou . O relato dunha gran paixón e sensibilidade pola arte e a cultura


  • ¡Compárteo!