PULPEIRAS E FAMILIA

PULPEIRAS E FAMILIA

ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA POTIÑOS

Esta colaboración coa Asociación fotográfica Potiños fai un percorrido entrañable e documental polas familias das pulpeiras e dos pulpeiros do Carballiño, recollendo a presenza de varias xeracións para manter este legado histórico.


  • ¡Compárteo!

Textos da exposición

Un dos traballos máis gratificantes que O Potiños leva feito ao longo destes 40 anos de existencia é este que vos mostramos… As pulpeiras e as súas familias. A idea xurdiu ao facer unha colaboración coa Asociación de Pulpeiros do Carballiño, para a súa páxina web e decidimos ampliala e facer un traballo de estudo sobre as súas familias. É curioso como se foi ampliando este traballo ao ter contacto directo con eles, como nos ían transmitindo a súa ledicia ao topar xente que os comprendese e apoiase.

Fotografar estas 30 familias foi todo un acontecemento. Puidemos coñecer de primeira man o que leva consigo este traballo tan duro, transhumante, cos días de frío, de chuvia e de calor ao longo de toda a nosa Galicia. Dúas, tres, catro e cinco xeracións leva ás súas costas esta xente dun recuncho do noso pobo: Arcos.

É un labor que descoñeciamos ata que nos topamos coa súa humanidade. Ver as avoas cos seus netos, que seguen os seus pasos e como dunha, dúas ou tres familias, agora, como eses rabos do pulpo que tanto traballo Iles teñen dado e tanto aman e tanto odian, van medrando ao longo do tempo para crear unha industria cun fondo case familiar.

As nosas fotos queren reflectir ese traballo, esa dedicación, e para isto prescindimos do elemento máis esencial: o pulpo. Quixemos que, coas súas ferramentas, caldeira, pratos, ganchos, aceiteiro, saleiro e pimentoeiro expresasen esa satisfacción dun traballo ben realizado.

Queremos que isto sexa unha homenaxe a todas as persoas que, ao longo de cinco ou seis xeracións seguen a facer un traballo ben feito e foron creando unha marca…

Carballiño ten nome de pulpo.

 

Juan Antonio Rúa Prieto

Currículum do artista