ABEIRADOS

ABEIRADOS

XOSÉ MANOEL RODRÍGUEZ

Abeirados é un pequeno fotoensaio a xeito de percorrido polos fitos da memoria espallados polas estradas, os cantís, as congostras e outros espazos en lembranza dos ausentes. Monumentos íntimos ou circunstanciais uns, abandonados ou esquecidos nalgún caso, maltratados ás veces, mais sempre transmitindo todos eles pequenas ou grandes historias.


  • ¡Compárteo!