Xornada sobre a lei de contratos do sector público

Xornadas 30 de novembro de 10:00

Esta Xornada está dirixido a todos aqueles que traballen no ámbito da contratación do sector público, xa falemos do persoal das distintas Administracións Públicas e das entidades con personalidade xurídica vinculadas ou dependentes das mesmas.
  • ¡Compárteo!