Prevención de riscos de inundacións e sequías na conca do Miño-Limia

Conferencias / Foro La Región 21 de novembro ás 20:15

Análise das concas dos ríos Miño e Limia a nivel xeográfico e hidrolóxico

RISC_ML pretende o deseño dun conxunto de medidas orientadas á prevención e unha mellor xestión da demarcación internacional do Miño-Limia orientadas a mitigar os efectos das inundacións e das situacións de sequía ou escasez.

  • ¡Compárteo!