“Pervivencia e actualidade de E. B-A. debuxos de Siro e mostra bibliográfica de E.B.A. (colección Carlos Laíño)”

Inauguración 30 de novembro de 12:00

Inaugúrase esta mostra sobre o escritor ourensán Eduardo Blanco Amor, composta por unha escolma de caricaturas do debuxante Siro e unha ampla colección bibliográfica da caolección de Carlos Laíño

  • ¡Compárteo!