“Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII-XV). Estudios, biografías y documentos”.

Presentacións 16 de maio de 20:00

Organiza: Ateneo de Ourense
Autor: Eduardo Pardo de Guevara e Valdés

Contaremos coas intervencións de Eduardo Pardo de Guevara e Valdés, profesor de investigación do CSIC no IEGPS e editor da obra; Pablo S. Otero Piñeyro Maseda, científico titular do CSIC no IEGPS e Miguel García Fernández, investigador contratado no IEGPS. -A obra, que conta con case un milleiro de páxinas, constitúe o 44 da colección “ Anexos de Cadernos de Estudos Galegos” (Editorial CSIC). Estrutúrase en tres partes, incluíndo diversos estudos sobre a muller nos séculos medievais, así como máis de medio centenar de biografías, unha colección de documentos e unha trintena de debuxos arqueolóxicos. É froito do labor desenvolvido ao longo dos últimos anos por un equipo de investigación integrado por unha vintena de especialistas: investigadores e técnicos do CSIC (do IEGPS –Santiago de Compostela- e do CCHS –Madrid-), profesores das tres universidades galegas e facultativos do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. A obra É o número 44 da serie Anejos de Cadernos de Estudos Galegos, está editada por Eduardo Pardo de Guevara e Valdés, profesor de investigación do CSIC e xefe do grupo de investigación do IEGPS “Historia social do poder desde a Idade Media”. Reúne e presenta algúns dos resultados alcanzados no marco dunha sucesión de proxectos de investigación liderados polo IEGPS e financiados polo MINECO, a través do Plan Estatal, e pola Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Igualdade. Entre eles, “Liñaxe, parentela e poder: a pirámide nobiliaria galega. Séculos XIII ao XV” (2010-2013 e 2014-2018), e máis especificamente “Mulleres con poder ao final dá Idade Media: colección de documentos” (2009) e “Mulleres con poder ao final dá Idade Media: ou testamento, a morte e a memoria” (2011). Estrutúrase en tres grandes bloques: Estudos acerca da posición e protagonismo social da muller ao longo da Idade Media; Repertorio biográfico. Xenealoxía e prosopografía de mulleres con poder na Galicia medieval (séculos XIII- XV) e Edición e transcrición de documentos e colección de láminas ou debuxos arqueolóxicos. No primeiro bloque, que ocupa unhas 300 páxinas, preséntanse os estudos que expoñen a cuestión en profundidade, achegando ademais algunhas claves fundamentais que axudan a abordala con suficiente perspectiva, tanto desde o punto de vista temporal como historiográfico. O segundo bloque, cuxa autoría corresponde a Eduardo Pardo de Guevara, ocupa outras 270 páxinas. Nel inclúese máis de medio centenar de descricións biográficas de mulleres con poder dos séculos XIII ao XV, para cuxa selección se tiveron en conta circunstancias e situacións de valor ilustrativo en relación coa situación da muller na sociedade medieval. O guion seguido en todas as biografías procura incidir, en primeiro termo, nos detalles do retrato social e familiar das protagonistas e, de seguido, nos feitos documentados que balizan as súas traxectorias vitais. No terceiro bloque, dunha extensión semellante aos dous anteriores, dáse a coñecer unha selección dos materiais na súa maioría inéditos recompilados no curso das investigacións en diversos arquivos públicos e privados. Os documentos transcritos polo propio grupo de investigación son de tipoloxía diversa (como testamentos, relacións de bens, poderes, nomeamentos ou avinzas) e resaltan os dereitos e obrigacións das mulleres e a súa activa participación en negocios e actos xurídicos.

 

  • ¡Compárteo!