Mindfulness ciencia e felicidade

Conferencias 30 de maio ás 18:00

Imparte: Dorinda Udías e José Manuel López López

Durante os últimos 40 anos a práctica de Mindfulness está a ser integrada na medicina e na psicoloxía. Foi testada nas universidades de todo o mundo e foi validada como unha técnica efectiva para reducir a tensión. O MINDFULNESS ensínanos a centrar a nosa atención no que facemos en cada momento e a percibir que sentimos ou pensamos, por qué e para qué, a rexeitar automatismos e a desenvolver un estilo de vida autoconsciente. É unha técnica que nos sitúa no momento presente e exhórtanos a observar os feitos e a nós mesmos sen xulgalos.

  • ¡Compárteo!