“La conexión perfecta, del tabaco a la cocaína”

Foro / Foro La Región 26 de xuño de 20:15

Un libro de Perfecto Conde, periodista e escritor

“La conexión galega, del tabaco a la cocaína” é un libro verdadeiramente pioneiro. Publicada a súa primeira edición a finais de 1991, o seu contido inspirou investigacións e interpretacións posteriores que non sempre seguiron os canons do rigor minimamente esixibles e que ás veces mesmo rozaron os límites da apropiación indebida e do plaxio, pero o autor está moi contento de que a súa obra servise para valorar e poñer ao día un fenómeno tan importante e controvertido como é o do narcotráfico galego, obxecto hoxe de series de televisión e de todo tipo de exposicións mediáticas.

  • ¡Compárteo!