Identidade e universalidade. Lecturas de pintura galega

Presentacións 11 de abril de 20:00

Un libro de Carlos López Bernárdez que será presentado por Xabier Limia de Gardón.

Lecturas de pintura galega recolle un conxunto de traballos d edicados ao desenvolvemento da pintura galegada primeira metade do século pasado, con especial atención aopapel dos xéneros: retrato, paisaxe ou natureza morta como factores relevantes dentro do proceso evolutivo da nosas artes.
A primeira parte do volume insire un estudo sobre a función da retratística na modernización da pintura galega desde finais do séculoXIX até mediados do XX, desde a Xeración Doente até Laxeiro, Eugenio
Granell, Maruja Mallo ou Seoane.
A segunda parte está dedicada a estudos sobre algunhas das figuras centrais do movemento renovador da arte galega, os chamados Os Novos: Maside, Souto e Colmeiro, focalizados en boa medida desde a perspectiva dos xéneros. Alén diso, ao longo de todo o libro quérese salientar que boa parte da pintura galega desta tempo é elaborada desde un proxecto rexenerador na perspectiva nacional e cun forte compromiso social e que este discurso non é alleo ao que se produce noutros lugares de Europa coas súas singularidades e en América, no contexto dos chamados ?realismos de entreguerras?. A procura de raíces no pasado propio como fonte de modernidade, vía primitivista, é unha das receitas. No caso galego é a inspiración na arte popular e medieval, en especial a escultura esgrevia e granítica do noso románico e barroco a principal fonte de inspiración e un elemento activo na renovación estética.

  • ¡Compárteo!