Bioética sanitaria e dereito

Foro 21 ó 22 de marzo

IV Foro Auriensis de Neurociencias e Liberdade; Implicacións éticas e legáis

Ten como obxectivo ofrecer unha visión actualizada da Bioética e a súa aplicación ao campo da Neurociencia.

Reflexionar sobre as implicacións dos avances en Neurociencias e a súa repercusión no individuo e a sociedade.

Dirixido a Licenciados/Graduados en Ciencias da Saúde e Xurídicas ou Sociais (Mediciña, Enfermaría, Farmacia, Psicoloxía, Fisioterapia así coma Dereito, Traballo Social…).

  • ¡Compárteo!