Alfonso García López: “Algunos abuelos de la democracia”

Presentacións 13 de marzo de 20:00

É o título do novo libro de Alfonso García López, no que nos presenta o resultado de anos de investigación sobre os perfís dos avós de algúns dos políticos demócratas máis relevantes dos nosos días.

O autor afrontou o seu novo libro “Algunos abuelos de la democracia” (Zapatero-Rajoy-Igrexas-Sánchez-Rivera)”, co decidido propósito de buscar a verdade en relación coas biografías dalgúns ascendientes de políticos de hoxe. Verdade entendida no dobre sentido de: a veritas romana, sinceridade, o que se di coincide coa realidade, e a aletheia grega, é dicir, o que estando oculto faise evidente, maniféstase. Nuns casos, para desfacer as falsidades procreadas sobre algúns dos biografiados; noutros, para desmitificar as ideas vertidas por algúns dos descendentes, desvelar determinados feitos pasados por alto ou poñer en claro o que terxiversaron; noutros, finalmente, para dar a coñecer a personalidade dalgún avó, digna de ser coñecida, sobre a que os seus descendentes pasaron no bico dos pés. Por iso é polo que as fontes utilizadas fosen, case exclusivamente, archivísticas, e a escasa bibliografía manexada tivese como finalidade enmarcar determinados acontecementos ou actitudes.

  • ¡Compárteo!