Actualización para médicos de Atención Primaria

curso 07 de xuño de 16:30

Acreditado a través do Sistema de Acreditación Galego SAGA para obter unha acreditación oficial da Comisión de Acreditación de Formación Continuada profesionais sanitarios do Sistema Nacional de Saúde

A Asociación 1aria , asociación sen ánimo de lucro, ten como fin a formación e divulgación de habilidades e coñecementos no campo da atención primaria de saúde, dirixido a médicos e en colaboración coa Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ( AGAMFEC- SEMFYC, www.agamfec.com), vai desenvolver unhas xornadas de actualización médica con sede en Ourense, o día 7 de xuño de 2018 de 16,30 a 20,45 horas, co seguinte  PROGRAMA:
16,30 a 17,00    Recepción alumnos
17,00 a 18,45    Universo clínico en Respiratorio Interaccións e controversias en Asma
                               Docente Dr. Carlos Moral Paredes
18,45 a 19,00    Descanso
19,00 a 20,45    Universo clínico en Diabetes En que se equivoca o relator se os meus pacientes evolucionan ben?
                                Docente Dr. Francisco Javier Mestre Saavedra.
Este curso nace son a intención de actualizar novos coñecementos e habilidades avanzadas ou lembrar os que xa tiña pero que, que debido á gran cantidade de patoloxías que debe afrontar na súa consulta diaria e á presión asistencial actual no noso sistema de saúde, non tiñan frescos. Por iso á parte do curso, que consideramos moi interesante, toda a documentación quedará dispoñible nas páxinas web das distintas institucións que promoven o curso, como é a Agamfec https://www.agamfec.com/ e a Asociación 1aria  http://www.1aria.com/, de maneira completa e en pequenas pílulas informativas para que esta sexa máis accesible ao profesional cando as necesite revisar.
O CURSO COMPLETO articúlase nun contido teórico específico, que se entrega antes do curso para que o alumno póidao preparar, as Xornada polos seus dous universos clínicos, expostos por profesionais acreditados neses campos e unha Avaliación final de 15 preguntas, que se realizará posteriormente ás Xornadas, con 5 posibles respostas e unha soa correcta, que servirán para repasar os temas. Para o que o alumno dispoñerá do período desde o 8 de xuño ata o 15 de xuño de 2018 para contestar. Para aprobar haberá que acertar o 80% das respostas. Isto realizarase, igualmente, a través dos medios previstos no curso, xa sexa remitindo a folla de respostas á dirección do curso ou contestando informáticamente a leste. O curso será acreditado a través de Sistema de Acreditación Galego (SAGA) para obter unha acreditación oficial da Comisión de Acreditación de Formación Continuada profesionais sanitarios do Sistema Nacional de Saúde.

  • ¡Compárteo!