A planificación estratéxica como método de xestión pública

curso 29 ó 31 de xaneiro

A EGAP convoca unha nova edición do curso monográfico para abordar os retos da xestión pública.

Esta actividade ten como obxectivos analizar os aspectos máis destacados da planificación estratéxica e da dirección por obxectivos, motivar as persoas participantes na reflexión estratéxica para facer fronte aos desafíos do sector público, profundar no coñecemento e no manexo das principais ferramentas necesarias para formular e implementar a planificación estratéxica como método de traballo nas organizacións públicas, coñecer algunhas experiencias de planificación estratéxica levadas a cabo na Administración pública e aplicar os coñecementos adquiridos mediante a elaboración dun plan estratéxico.

Destinatarios: o curso diríxese ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia, que se encadren no grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario ou nos grupos I e II do persoal laboral.
Duración: 20 horas lectivas
Lugar: Centro Cultural Marcos Valcárcel, Deputación Provincial de Ourense, rúa Progreso, 30. Ourense
Datas: 29, 30 e 31 de xaneiro de 2019
Horario: os días 29 e 30 en horario de mañá e tarde; o día 31 en horario de mañá
Prazas: 40.
Matrícula: desde as 8  horas do 11 de xaneiro ata as 23.55 horas do 21 de xaneiro en https://egap.xunta.gal/matricula

Excepto as persoas que pertenzan á Administración autonómica ou á Administración de xustiza, todos/as os/as solicitantes deberán enviar un correo electrónico a novas.egap@xunta.gal, achegando a certificación acreditativa da súa condición de persoal empregado público e do grupo e/ou categoría á que pertencen. Esta certificación será expedida pola persoa que realice as tarefas de certificación da Administración na cal preste os seus servizos.

  • ¡Compárteo!