Fernando Simón Soria: “COVID-19 en España, luces e sombras”

Conferencias 10 de maio ás 19:00

A máis de 2 anos da declaración da pandemia é o momento de realizar, coa suficiente perspectiva, unha análise tranquila, crítica e construtiva da resposta á mesma no noso país e de todo do aprendido

Ninguén mellor para iso que a persoa que, polo seu cargo, tivo a responsabilidade de propoñer as respostas máis idóneas posibles en tempos de máxima incerteza e de comunicar diariamente á cidadanía a dificil situación que estabamos a vivir: Fernando Simón. Esta conferencia é organizada polo Colexio de Médicos de Ourense.

  • ¡Compárteo!