Exposicións 1

METROS LINEAIS DE PAREDE: 102M

72M EN PLANTA BAIXA

30 M en balconada interior

SUPERFICIE APROXIMADA: 400m2

Sala 1. Hall