Exposicións 2

Metros Lineais de Parede: 75,6m

Superficie Aproximada: 400m2