Xestión da información e acceso a contidos inapropiados.

Conferencias 13 de marzo ás 19:30

Impartida por Belén Pérez Rodríguez.

Os nosos fillos e fillas poden acceder na internet a multitude de contidos prexudiciais para o seu desenvolvemento persoal. Un exemplo destes contidos son as imaxes ou vídeos perturbadores, as modas que promoven valores negativos, riscos para a saúde ou malos hábitos, ou as informacións falsas ou carentes de rigor que circulan pola rede. Por iso é necesario que velemos para que consuman contidos axustados á súa madurez, á vez que lles imos educando na súa capacidade crítica e de resposta.

Organizado por INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridade) en colaboración con Ateneo de Ourense.

  • ¡Compárteo!